Popis

1. Poslali ma jačmeň viazať – Čie sa to pávy – Chlapci, kanonieri
Peter Uhrin; Roman Malatinec – spev
2. Starosvetská – Keď som išieu od mámilej – Taká sa mi príležitosť stala
Jaroslav Jackuliak
3. Čo plačete, detvianski regrúti
Peter Uhrin; Roman Malatinec – spev
4. Kamaráti, zlá novina
Jozef Pančík-Sokol; Mužská spevácka skupina Kýčera z čierneho Balogu
5. Takie ma, bože môj…
Matúš Mitter
6. A ty, Detva, Detva
Peter Uhrin
7. A pod pecou – Mal som jednu frajerôčku
Ján Hronček
8. Vyletela prepelička
Jaroslav Jackuliak; Mária Paučová – spev
Mariana Paučová – spev; Dušan Holík – píšťalka
9. Pochválen buď, pán Ježiš
Jozef Pančík-Sokol; Mužská spevácka skupina Kýčera z čierneho Balogu
10. Akože budete
Jaroslav Jackuliak
11. Nebudem sa ženiť – Chudý som jako vlk – Pime, ľudia, pime – To je moje
mužisko – Už je po večeri – Čo si mi, mámilá…
Ján Miho
12. Mládenecké
František Mucha
13. Svieť, mesiaček
Ján Miho
14. Vohladnícke
Vincent Krkoška; Mužská spevácka skupina
15. Pánske z Terchovej
František Mucha
16. Goraľu, ce či ne žaľ
Viktor Chudoba; Spevácka skupina Fľajšovan z Oravskej Lesnej
17. Matusovská
Serafín Ganobčík; Paulína Ganobčíková – spev
18. Hojdana, hojdana
Viktor Chudoba
19. Jelešňa, Korbielov – Kiek si jo sel
Alojz Maslaňák
20. Dolu Trchovnicom
Serafín Ganobčík
21. Nebede, nebede
Viktor Chudoba
22. Ido si vovjecki
Serafín Ganobčík
23. Sla dževecka do ľasecka
Viktor Chudoba

Účinkujúci:
Heligónkári:
Serafín Ganobčík (1937) – Oravské Veselé
Ján Hronček (1947) – Hriňová
Viktor Chudoba (1957) – Oravská Lesná
Jaroslav Jackuliak (1967) – Vígľaš
Vincent Krkoška (1972) – Žilina
Alojz Maslaňák (1953) – Oravské Veselé
Ján Miho (1949) – Terchová
Matúš Mitter (1946) – Korytárky
František Mucha (1947) – Terchová
Jozef Pančík-Sokol (1947) -čierny Balog
Peter Uhrin (1978) – Detva